DOMOV SLUŽBY PRODUKTY DOKUMENTY CENNÍK KONTAKTY

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

       Pri tejto službe spoločnosť ponúka klientom činnosti spojené s montážou, rekonštrukciou a údržbou elektrických vyhradených zariadení uvedených v skupinách A a B podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

       Jedná sa hlavne o realizáciu elektrických rozvodov, ich údržbu, alebo rekonštrukciu podľa požiadaviek zákazníka. Elektrické rozvody je možné realizovať podľa projektov, alebo aj podľa vlastných prianí zákazníka v rámci predpisov.

       V rámci kooperácie spoločnosť ponúka aj vypracovanie revíznej správy pre zrealizované elektrické zapojenia.

       Ďalšie činnosti v oblasti elektrotechniky je možné dohodnúť osobne.