DOMOV SLUŽBY DOKUMENTY CENNÍK KONTAKTY

Cenník platný od 1.7.2017

Servis
Popis Cena
HARDWARE
Servis PC – kompletizácia komponentov do PC [1] 20,00 €
Servis PC – výmena komponentov + inštalácia ovládačov3,50 €
Servis PC – výmena základnej dosky12,00 €
Servis PC – výmena procesora 5,00 €
Servis PC – čistenie počítača4,50 €
Servis PC – detekcia poruchy10,00 €
Servis PC – výstupné testovanie1,50 €
Servis PC – oprava chladenia notebooku13,00 €
Servis PC – softvérová oprava HDD12,00 €
SOFTWARE
Inštalácia a reinštalácia operačného systému [2] 17,00 €
Konfigurácia periférnych zariadení ( 1 ks )5,00 €
Záchrana dát z pevného disku*15,00 €
Inštalácia aplikačných programov - základný balík [3] 13,00 €
Inštalácia aplikačných programov - voliteľný software ( 1 - 3 aplikácie ) 1,50 €
Inštalácia aplikačných programov - voliteľný software ( 4 - 9 aplikácií ) 1,30 €
Inštalácia aplikačných programov - voliteľný software ( 10 a viac aplikácii ) 1,10 €
Odstránenie vírusov z počítača (za každých začatých 30 minút)10,00 €
Balík služieb [1] + [2] 35,00 €
Balík služieb [2] + [3] 28,00 €
Balík služieb [1] + [2] + [3]48,00 €
INÉ
Výjazd technika ( 1 km )0,40 €
Základná sadzba servisnej hodiny ( za každých začatých 30 minút)8,00 €


Potvrdenia
PopisCena
Odborný posudok stavu elektrotechnického zariadenia (1ks) 1,10 €
Upomienka 2,00 €
Kópia faktúry a iného administratívneho dokladu 1,50 €
Ostatné služby neuvedené v cenníku dohodou
* - bez záruky na nepoškodenie dát